ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

 

A www.powercat.hu oldalt Sárai Dávid egyéni vállalkozó üzemelteti. A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) Sárai Dávid egyéni vállalkozó (a továbbiakban: Eladó) és Sárai Dávid egyéni vállalkozó által nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél, Fogyasztó vagy Vásárló) jogait és kötelezettségeit tartalmazza (a Vállalkozás és az Ügyfél a továbbiakban együttesen: Felek)

 

Sárai Dávid egyéni vállalkozó adatai:

Cégnév: Sárai Dávid egyéni vállalkozó
Székhely: 1097 Budapest, Tóth K. u. 33 D1/10.
Adószám: 67526611-2-43
Nyilvántartási száma: 50363436,
Telefon: +36-20-423 3678
E-mail: [email protected]
Számlaszám: 11600006-00000001-98420022

 

Powercat ügyfélszolgálata: Telefon: +36-20-4233 678
E-mail cím: [email protected]

 

  1. Általános tudnivalók

1.1. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a www.powercat.hu weboldalon keresztül történik, és amely szolgáltatás az előzőekben meghatározott Felek között jön létre. A vásárlást a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet előírásait alkalmazzuk.

1.2. Az oldalon keresztül történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges. Telefonon, telefaxon, levélben, stb. megküldött rendelést nem fogadunk el.

1.3. A weboldalon keresztül bárki vásárolhat, amennyiben elfogadja a jelen ÁSZF-ben foglaltakat. (A 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 4. § 2. pontja szerint fogyasztónak csak természetes személy minősülhet. Nem vonatkozik ez a szabály a békéltető testületi eljárás kezdeményezési lehetőségre.)

1.4. A megrendelés – Vállalkozástól küldött visszaigazolással – interneten, írásban, magyar nyelven kötött, de nem aláírt szerződésnek minősül, amelyet iktatunk, és úgy kerül archiválásra, hogy utólagosan hozzáférhető, visszakereshető.

 

  1. Regisztráció

2.1. Az oldalon vásárlásához nem szükséges regisztráció, azonban visszatérő vásárlóknak a regisztráció megkönnyíti a vásárlást, illetve lehetővé teszi a rendelés státuszainak nyomon követését.

2.2. A Vállalkozást az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

 

  1. Megrendelés

3.1. A vásárolt áruk lényeges tulajdonságait, jellemzőit, az áruk használatára vonatkozó utasításokat a konkrét árucikk információs oldaláról, vagy a termékhez mellékelt használati utasításból lehet részletesen megismerni. Ha termékeinkkel kapcsolatban kérdése merülne fel, ügyfélszolgálatunk készséggel áll rendelkezésére

3.2. A vételár mindig forintban értendő és (ha nincs külön jelölve) az általános forgalmi adót tartalmazza.

 

  1. Szállítási és fizetési feltételek

4.1. Minden az oldalon vásárolható árucikk digitális termék, melyek a vásárló által megadott e-mail címre küldünk el csatolmányként, a vásárlástól számított 24 órán belül. Ezt egy automatikus rendszer végzi, melynek esetleges meghibásodásáért eladó semmilyen felelősséget nem vállal. Ha nem érkezik meg a kifizetett termék, eladó manuálisan küldi el a terméket a vásárló által megadott címre.

  1. Elállás joga, módja, következményei

5.1. A leadott és visszaigazolt rendelésektől való elállási jog gyakorlására vonatkozó szabályozást a 17/1999. (II.5). Korm. rendelet tartalmazta a 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) hatálybalépéséig.

 

Budapest, 2018.10.01

Sárai Dávid